Nobujoshi ARAKI

KI KU - 1999

6 Vintage Heliogravuren, Zerkall Bütten, 270 gr., 1997, Auflage 1/30-30/30+10 e.a., Format 65 x 50 cm

Mietpreis: siehe Preisliste
Kaufpreis: Preis der 6-er Serie: Euro 5.000,-